Gotlands län

Gotlands län är det till landytan näst minsta länet i landet. Folkmängden är den lägsta i landet med 61 173 invånare (2022). Länet består av endast en kommun. Landarealen är 3 134 kvadratkilometer, vilket motsvarar 0,8 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Visby.

Gotlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

61 173

501 026

Antal, 2022

Lägsta i Sverige

Medelålder

45,4

41,7

År, 2022

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

2,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

283 209

314 116

Kronor, 2021

Lägsta i Sverige

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2023

Nionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

24,6

30,3

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,1

79,6

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,5

Procent, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,7

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

PayEx Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i länet

Region Gotland

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 775

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige