Gotlands län

Gotlands län är till landytan det näst minsta länet i Sverige. Länet består av 1 kommun och har en landareal på 3 151 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Visby.

Gotlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

59 249

487 152

Antal, 2018

Lägsta i Sverige

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

257 608

287 064

Kronor, 2018

Lägsta i Sverige

Skattesats

33,60

32,19

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,7

27,6

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,1

79,1

Procent, 2017

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Högsta i Sverige

Nyföretagande

10,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

4,4

6,3

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

PAYEX SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

GOTLANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 025