Gotlands län

Gotlands län är till landytan det näst minsta länet i Sverige. Länet består av 1 kommun och har en landareal på 3 151 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Visby.

Gotlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

59 686

491 790

Antal, 2019

Lägsta i Sverige

Medelålder

44,9

41,3

År, 2019

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

2,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

259 498

288 880

Kronor, 2018

Lägsta i Sverige

Skattesats

33,60

32,28

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,7

27,6

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,5

79,5

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Nyföretagande

10,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

4,9

6,8

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

PAYEX SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

GOTLANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 6 975