Gävleborgs län

Gävleborgs län är till landytan det 7:e största länet i landet. Länet består av 10 kommuner och har en landareal på 18 200 kvadratkilometer, vilket är ungefär 4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Gävle.

Gävleborgs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

287 382

491 790

Antal, 2019

Medelålder

43,6

41,3

År, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

270 438

288 880

Kronor, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

33,54

32,28

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

19,7

28,2

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,4

79,5

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,6

6,8

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

7,0

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,3

4,4

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 025

Största offentliga arbetsgivare

GÄVLE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 225