Gävleborgs län

Gävleborgs län är det till landytan sjunde största länet i landet. Folkmängden är den elfte högsta i landet med 287 502 invånare (2020). Länet består av 10 kommuner. Landarealen är 18 113 kvadratkilometer, vilket motsvarar 4,4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Gävle.

Gävleborgs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

287 502

494 252

Antal, 2020

Medelålder

43,7

41,4

År, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

276 727

296 484

Kronor, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

33,54

32,27

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

20,3

28,9

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,1

79,3

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,8

8,3

Procent, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,6

8,5

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 875

Anställda i länet

Region Gävleborg

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 7 273