Gävleborgs län

Gävleborgs län är det till landytan sjunde största länet i landet. Folkmängden är den elfte högsta i landet med 287 334 invånare (2022). Länet består av 10 kommuner. Landarealen är 18 113 kvadratkilometer, vilket motsvarar 4,4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Gävle.

Gävleborgs län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

287 334

501 026

Antal, 2022

Medelålder

44,1

41,7

År, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

293 076

314 116

Kronor, 2021

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

33,54

32,24

Procent, 2023

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,4

30,3

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,7

79,6

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,2

7,5

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

6,7

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Alleima Tube AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 125

Anställda i länet

Region Gävleborg

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 925