Dalarnas län

Dalarnas län är det till landytan fjärde största länet i landet. Folkmängden är den tionde högsta i landet med 288 387 invånare (2021). Länet består av 15 kommuner. Landarealen är 28 030 kvadratkilometer, vilket motsvarar 6,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Falun. 1997 bytte länet namn från Kopparbergs län till nuvarande Dalarnas län.

Dalarnas län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

288 387

497 730

Antal, 2021

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

44,1

41,6

År, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

288 446

304 068

Kronor, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,83

32,23

Procent, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,2

29,6

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,1

79,6

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

11,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,1

8,8

Procent, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,7

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2021

Största privata arbetsgivare

Hitachi Energy Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 825

Anställda i länet

Region Dalarna

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 9 275