Dalarnas län

Dalarnas län är det till landytan fjärde största länet i landet. Folkmängden är den tionde högsta i landet med 288 310 invånare (2022). Länet består av 15 kommuner. Landarealen är 28 030 kvadratkilometer, vilket motsvarar 6,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Falun. 1997 bytte länet namn från Kopparbergs län till nuvarande Dalarnas län.

Dalarnas län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

288 310

501 026

Antal, 2022

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

44,3

41,7

År, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

311 138

329 268

Kronor, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

33,83

32,37

Procent, 2024

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,8

30,3

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

82,3

80,8

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

9,2

9,2

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

10,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,1

7,7

Procent, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,4

Procent, 2023

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,7

3,9

Procent, 2023

Tionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Hitachi Energy Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 3 225

Anställda i länet

Region Dalarna

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 8 252

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige