Dalarnas län

Dalarnas län är det till landytan fjärde största länet i landet. Folkmängden är den tionde högsta i landet med 287 676 invånare (2020). Länet består av 15 kommuner. Landarealen är 28 030 kvadratkilometer, vilket motsvarar 6,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Falun. 1997 bytte länet namn från Kopparbergs län till nuvarande Dalarnas län.

Dalarnas län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

287 676

494 252

Antal, 2020

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

43,9

41,4

År, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

280 569

296 484

Kronor, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,83

32,27

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

20,6

28,9

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,8

79,3

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

10,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,6

8,3

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

8,5

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

4,2

Procent, 2020

Största privata arbetsgivare

ABB Power Grids Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 725

Anställda i länet

Region Dalarna

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 8 037