Dalarnas län

Dalarnas län är till landytan det 4:e största länet i landet. Länet består av 15 kommuner och har en landareal på 28 197 kvadratkilometer, vilket är ungefär 7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Falun. 1997 bytte länet namn från Kopparbergs län till nuvarande Dalarnas län.

Dalarnas län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

287 966

491 790

Antal, 2019

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

274 635

288 880

Kronor, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,84

32,28

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel högutbildade

19,5

27,6

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,7

79,5

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

9,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,1

6,8

Procent, 2019

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 725

Största offentliga arbetsgivare

LANDSTINGET DALARNA

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 725