Dalarnas län

Dalarnas län är det till landytan fjärde största länet i landet. Folkmängden är den tionde högsta i landet med 287 966 invånare (2019). Länet består av 15 kommuner. Landarealen är 28 030 kvadratkilometer, vilket motsvarar 6,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Falun. 1997 bytte länet namn från Kopparbergs län till nuvarande Dalarnas län.

Dalarnas län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

287 966

491 790

Antal, 2019

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

274 635

288 880

Kronor, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,83

32,27

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

20,0

28,2

Procent, 2019

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,7

79,5

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

9,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,1

6,8

Procent, 2019

Femte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 725

Största offentliga arbetsgivare

LANDSTINGET DALARNA

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 725