Dalarnas län

Dalarnas län är det till landytan fjärde största länet i landet. Folkmängden är den tionde högsta i landet med 288 310 invånare (2022). Länet består av 15 kommuner. Landarealen är 28 030 kvadratkilometer, vilket motsvarar 6,9 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Falun. 1997 bytte länet namn från Kopparbergs län till nuvarande Dalarnas län.

Dalarnas län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

288 310

501 026

Antal, 2022

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

44,3

41,7

År, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

297 782

314 116

Kronor, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,83

32,24

Procent, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

21,8

30,3

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,1

79,6

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

10,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,2

7,5

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,7

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Största privata arbetsgivare

Hitachi Energy Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 825

Anställda i länet

Region Dalarna

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 275