Dalarnas län

Dalarnas län är till landytan det 4:e största länet i landet. Länet består av 15 kommuner och har en landareal på 28 197 kvadratkilometer, vilket är ungefär 7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Falun. 1997 bytte länet namn från Kopparbergs län till nuvarande Dalarnas län.

Dalarnas län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

287 191

487 152

Antal, 2018

Tionde högsta i Sverige

Medelålder

43,6

41,2

År, 2018

Femte högsta i Sverige

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

273 157

287 064

Kronor, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

33,84

32,19

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

19,5

27,6

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,1

79,1

Procent, 2017

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,5

6,3

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,0

Procent, 2018

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Största privata arbetsgivare

ABB AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 725

Största offentliga arbetsgivare

LANDSTINGET DALARNA

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 8 725