Blekinge län

Blekinge län är till landytan det minsta länet i landet. Länet består av 5 kommuner och har en landareal på 2 947 kvadratkilometer, vilket är knappt 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlskrona.

Blekinge län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

159 684

487 152

Antal, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

43,2

41,2

År, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Sjätte lägsta i Sverige

Medianinkomst

268 697

287 064

Kronor, 2018

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

33,78

32,19

Procent, 2019

Femte högsta i Sverige

Andel högutbildade

22,9

27,6

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,1

79,1

Procent, 2017

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,3

6,3

Procent, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,7

6,3

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

7,0

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

KARLSKRONA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 175