Blekinge län

Blekinge län är det till landytan minsta länet i landet. Folkmängden är den tredje lägsta i landet med 158 740 invånare (2022). Länet består av 5 kommuner. Landarealen är 2 931 kvadratkilometer, vilket motsvarar 0,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlskrona.

Blekinge län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

158 740

501 026

Antal, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

44,0

41,7

År, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

294 776

314 116

Kronor, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

33,88

32,24

Procent, 2023

Femte högsta i Sverige

Andel högutbildade

25,0

30,3

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,0

80,8

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

9,3

7,5

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

6,7

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

3,8

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 125

Anställda i länet

Region Blekinge

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 075

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige