Blekinge län

Blekinge län är det till landytan minsta länet i landet. Folkmängden är den tredje lägsta i landet med 159 606 invånare (2019). Länet består av 5 kommuner. Landarealen är 2 931 kvadratkilometer, vilket motsvarar 0,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlskrona.

Blekinge län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

159 606

491 790

Antal, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

43,4

41,3

År, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

269 934

288 880

Kronor, 2018

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

33,90

32,27

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,3

28,2

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,5

79,5

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

5,1

6,1

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

8,0

6,8

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

VOLVO PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 125

Största offentliga arbetsgivare

KARLSKRONA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 6 325