Blekinge län

Blekinge län är det till landytan minsta länet i landet. Folkmängden är den tredje lägsta i landet med 158 740 invånare (2022). Länet består av 5 kommuner. Landarealen är 2 931 kvadratkilometer, vilket motsvarar 0,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlskrona.

Blekinge län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

158 740

501 026

Antal, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

44,2

41,9

År, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

308 172

329 268

Kronor, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Skattesats

33,83

32,37

Procent, 2024

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

25,0

30,3

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

80,0

80,8

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

7,8

7,7

Procent, 2023

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

6,4

Procent, 2023

Femte högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 125

Anställda i länet

Region Blekinge

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 591

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige