Blekinge län

Blekinge län är det till landytan minsta länet i landet. Folkmängden är den tredje lägsta i landet med 159 056 invånare (2020). Länet består av 5 kommuner. Landarealen är 2 931 kvadratkilometer, vilket motsvarar 0,7 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlskrona.

Blekinge län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

159 056

494 252

Antal, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Medelålder

43,6

41,4

År, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

276 358

296 484

Kronor, 2019

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

33,90

32,27

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,9

28,9

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

77,9

78,3

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

10,1

8,3

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

8,5

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,8

4,2

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

Volvo Personvagnar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 125

Anställda i länet

Region Blekinge

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 551