Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 910 människor (2017). Landarealen är 361 kvadratkilometer.

Kil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 910

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

269 062

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,55

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

55

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

WENMEC AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

KILS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

43 697

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 046

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 042

52 057

kr per invånare, 2017