Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har 12 115 invånare.

Andelen företagare i Kils kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 65:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 304 064 kronor. Kommunalskatten i Kils kommun är 33,55 procent 2023.

Kil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 115

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

304 064

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,55

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

22,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

65

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Moelven ByggModul Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Kils kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

49 046

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 446

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 680

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Kil har landarealen 360 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 78:e minsta i landet.