Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 962 människor (2018). Landarealen är 361 kvadratkilometer.

Kil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 962

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

269 062

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,55

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

55

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

WENMEC AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

KILS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

44 579

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 204

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 814

54 233

kr per invånare, 2018