Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har 12 134 invånare.

Andelen företagare i Kils kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 89:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 296 892 kronor. Kommunalskatten i Kils kommun är 33,55 procent 2022.

Kil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 134

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

296 892

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,55

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

89

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Moelven ByggModul Aktiebolag

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Kils kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 375

Kommunens skatteintäkter

46 475

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 180

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 071

58 058

kr per invånare, 2021

Kil har landarealen 360 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 78:e minsta i landet.