Skattesats, Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 962 människor (2018). Landarealen är 361 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.