Andel företagare, Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 962 människor (2018). Landarealen är 361 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.