Andel förtidspensionärer, Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 11 962 människor (2018). Landarealen är 361 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.