Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 12 087 människor (2019). Landarealen är 361 kvadratkilometer.

Kil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 087

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

279 411

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,55

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

20,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

43

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

WENMEC AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

KILS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

44 481

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 042

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 546

55 798

kr per invånare, 2019