Kil

Kils kommun ligger i Värmlands län och har 12 115 invånare.

Andelen företagare i Kils kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 89:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 285 705 kronor. Kommunalskatten i Kils kommun är 33,55 procent 2021.

Kil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 115

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

285 705

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,55

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

21,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

89

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Alfa Neon Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Kils kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 944

Kommunens skatteintäkter

44 325

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 763

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 536

56 219

kr per invånare, 2020

Kil har landarealen 360 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 78:e minsta i landet.