Invånare i länet, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 282 885 invånare. Antalet invånare i länet är det i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.