Invånare i kommunen, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 97 233 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 23:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.