Invånare i kommunen, Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 94 828 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 23 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.