Andel högutbildade, Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 9 517 människor (2018). Landarealen är 1 380 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.