Invånare i länet, Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar 18 113 kvadratkilometer landyta och har 287 502 invånare. Antalet invånare i länet är det i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.