Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 370 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 287 931 kronor. Kommunalskatten i Nordanstigs kommun är 34,02 procent 2024.

Nordanstig Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 370

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

287 931

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,02

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SMP PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Nordanstigs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 761

Kommunens skatteintäkter

46 498

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 147

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 195

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Nordanstig har landarealen 1 370 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 71:a största i landet.