Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har 9 483 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 258 832 kronor. Kommunalskatten i Nordanstigs kommun är 34,02 procent 2021.

Nordanstig Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 483

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

258 832

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,02

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,4

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

264

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SMP PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NORDANSTIGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

44 003

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 801

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 480

55 841

kr per invånare, 2019

Nordanstig har landarealen 1 370 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 71:a största i landet.