Nordanstig

Nordanstigs kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 9 477 människor (2019). Landarealen är 1 380 kvadratkilometer.

Nordanstig Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 477

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,4

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

252 971

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,02

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,4

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

255

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SMP PARTS AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

NORDANSTIGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

44 003

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 801

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 480

55 315

kr per invånare, 2019