Invånare i kommunen, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 804 invånare.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.