Invånare i kommunen, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 538 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 130 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.