Andel högutbildade, Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 907 människor (2018). Landarealen är 1 932 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.