Invånare i kommunen, Orsa

Orsa kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 6 892 människor (2018). Landarealen är   1 742 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.