Invånare i länet, Dalarnas län

Dalarnas län omfattar 28 030 kvadratkilometer landyta och har 288 387 invånare. Antalet invånare i länet är det i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.