Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har 11 092 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 39:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 275 567 kronor. Kommunalskatten i Rättviks kommun är 33,45 procent 2023.

Rättvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 092

36 281

Antal, 2022

Medelålder

49,0

41,6

År, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

275 567

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,45

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

39

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Rättvik Event AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Rättviks kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 425

Kommunens skatteintäkter

45 252

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 676

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 993

58 058

kr per invånare, 2021

Rättvik har landarealen 1 921 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 43:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.