Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 907 människor (2018). Landarealen är 1 932 kvadratkilometer.

Rättvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 907

35 277

Antal, 2018

Medelålder

48,5

41,2

År, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

246 560

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,2

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

31

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BRA HUS FRÅN HEDLUNDS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

RÄTTVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

43 294

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 264

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 213

54 233

kr per invånare, 2018