Rättvik

Rättviks kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 10 950 människor (2019). Landarealen är 1 932 kvadratkilometer.

Rättvik Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 950

35 612

Antal, 2019

Medelålder

48,8

41,3

År, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

256 077

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,45

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

53

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STIFTSGÅRDEN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

RÄTTVIKS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

44 411

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 925

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 088

55 798

kr per invånare, 2019