Befolkningsökning, Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 33 155 människor (2018). Landarealen är 1 057 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.