Invånare i länet, Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer landyta och har 1 744 859 invånare.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.