Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 33 270 invånare.

Andelen företagare i Falköpings kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 36:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 284 161 kronor. Kommunalskatten i Falköpings kommun är 33,43 procent 2022.

Falköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 270

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

284 161

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,43

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,2

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

36

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Falköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 946

Kommunens skatteintäkter

45 728

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 308

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 298

58 058

kr per invånare, 2021

Falköping har landarealen 1 045 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 100:e största i landet.