Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 33 155 människor (2018). Landarealen är 1 057 kvadratkilometer.

Falköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 155

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

270 436

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,43

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

65

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KINNARPS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

FALKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 125

Kommunens skatteintäkter

41 690

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 360

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 303

54 233

kr per invånare, 2018