Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 33 238 invånare.

Andelen företagare i Falköpings kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 36:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 278 910 kronor. Kommunalskatten i Falköpings kommun är 33,43 procent 2021.

Falköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 238

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

278 910

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,43

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

36

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Falköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 946

Kommunens skatteintäkter

43 356

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 219

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 747

56 219

kr per invånare, 2020

Falköping har landarealen 1 045 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 100:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.