Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 33 246 människor (2019). Landarealen är 1 057 kvadratkilometer.

Falköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 246

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

272 287

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,43

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

65

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

FALKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

42 999

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 172

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 779

55 798

kr per invånare, 2019