Falköping

Falköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 32 991 invånare.

Andelen företagare i Falköpings kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 50:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 308 894 kronor. Kommunalskatten i Falköpings kommun är 33,43 procent 2024.

Falköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 991

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

308 894

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,43

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

50

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kinnarps AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Falköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 004

Kommunens skatteintäkter

47 874

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 134

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 128

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Falköping har landarealen 1 045 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 100:e största i landet.