Kommunens skatteintäkter, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 604 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 270 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.