Kommunens skatteintäkter, Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 764 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 77:e lägsta i landet med 45 155 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.