Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 765 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 79:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 269 223 kronor. Kommunalskatten i Katrineholms kommun är 32,95 procent 2021.

Katrineholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 765

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

269 223

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,95

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

79

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Kronfågel AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Katrineholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 974

Kommunens skatteintäkter

42 819

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 062

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

64 342

56 219

kr per invånare, 2020

Katrineholm har landarealen 1 020 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 103:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.