Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 604 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 66:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 286 704 kronor. Kommunalskatten i Katrineholms kommun är 32,95 procent 2023.

Katrineholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 604

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

286 704

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

66

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Kronfågel AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Katrineholms kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 4 575

Kommunens skatteintäkter

45 155

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 745

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 737

58 058

kr per invånare, 2021

Katrineholm har landarealen 1 020 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 103:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.