Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har 34 324 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 53:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 298 155 kronor. Kommunalskatten i Katrineholms kommun är 32,95 procent 2024.

Katrineholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 324

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

298 155

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,95

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

53

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kronfågel AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Katrineholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 014

Kommunens skatteintäkter

48 270

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 314

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

75 282

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Katrineholm har landarealen 1 020 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 103:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.