Katrineholm

Katrineholms kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 34 755 människor (2019). Landarealen är 1 025 kvadratkilometer.

Katrineholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

34 755

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

263 863

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,95

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

79

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Kronfågel AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

KATRINEHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 925

Kommunens skatteintäkter

42 727

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 173

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 131

54 233

kr per invånare, 2018