Invånare i länet, Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 301 801 invånare. Antalet invånare i länet är det nionde högsta i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.