Förvärvsfrekvens, Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 6 376 människor (2018). Landarealen är   3 429 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.