Invånare i kommunen, Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 43 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.