Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 6 376 människor (2018). Landarealen är   3 429 kvadratkilometer.

Bräcke Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 376

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

235 891

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,59

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

205

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GÄLLÖ TIMBER AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

BRÄCKE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

43 605

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 085

9 366

kr per invånare, 2018

Nionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

70 808

54 233

kr per invånare, 2018