Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 181 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 247 548 kronor, vilket var den nittonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Bräcke kommun är 35,09 procent 2021.

Bräcke Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 181

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−4,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

247 548

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

35,09

32,27

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

225

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Gällö Timber AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Bräcke kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 618

Kommunens skatteintäkter

45 205

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 219

9 773

kr per invånare, 2020

Tionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

77 817

56 219

kr per invånare, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Bräcke har landarealen 3 408 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 25:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.