Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 099 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 283 553 kronor, vilket var den 26:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Bräcke kommun är 35,09 procent 2024.

Bräcke Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 099

36 385

Antal, 2023

Medelålder

48,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

283 553

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

35,09

32,37

Procent, 2024

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

255

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Gällö Timber AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Bräcke kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 608

Kommunens skatteintäkter

49 493

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 784

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

86 045

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Bräcke har landarealen 3 408 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 25:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.