Västernorrlands län

I Västernorrlands län var totalt 33 845 personer sysselsatta inom vården, skolan och omsorgen år 2016. Av dessa var det 5 260 personer som förvärvsarbetade inom privat sektor, vilket motsvarar 15,5 procent av de sysselsatta.

Vid en uppdelning av välfärdssektorn per bransch ser man att relationen mellan privat och offentligt anställda varierar mycket. Störst inslag av privata aktörer finns inom Övrig vård och omsorg. Där uppgick andelen privat sysselsatta till 47,8 procent. Lägst var den inom Gymnasieskola, där andelen privat sysselsatta uppgick till 3,3 procent.

Utveckling av andel sysselsatta i privata driftsformer

I Västernorrlands län ökade antalet sysselsatta i privata driftsformer inom vård, skola och omsorg personer mellan 2007 och 2016. Utvecklingen har inneburit att privata driftsformer har ökat sin andel av sysselsättningen i välfärdssektorn från 7,9 till 15,5 procent.

Om man studerar samtliga län i Sverige och antalet sysselsatta inom privata driftsformer för välfärdssektorn finner man en stor variation. Högst andel privat sysselsatta inom välfärdssektorn har Stockholms län med cirka 40 procent. Lägst är andelen i Kalmar län där knappt 13 procent är sysselsatta i privata driftsformer. På länkarna nedan kan du ta del av mer detaljerade uppgifter för varje län.


Blekinge
Kalmar
Värmland
Dalarna
Kronoberg
Västerbotten
Gotland
Norrbotten
Västernorrland
Gävleborg
Skåne
Västmanland
Halland
Stockholm
Västra Götaland
Jämtland
Södermanland
Örebro
Jönköping
Uppsala
Östergötland

 

Här finns en utförlig förklaring av välfärdssektorns bransch- och sektorsindelning