Jämtlands län

I Jämtlands län var totalt 19 269 personer sysselsatta inom vården, skolan och omsorgen under 2016. Av dessa var det 2 640 personer som förvärvsarbetade inom privat sektor, vilket motsvarar 13,7 procent av de sysselsatta.

Vid en uppdelning av välfärdssektorn per bransch ser man att relationen mellan privat och offentligt anställda varierar mycket. Störst privat inslag finns inom Tandvård. Där uppgick andelen privat sysselsatta till 58,4 procent. Lägst var den inom Grundskola, där andelen privat sysselsatta uppgick till 4,1 procent.

Utveckling av andel sysselsatta i privata driftsformer

I Jämtlands län ökade antalet sysselsatta i privata driftsformer inom vård, skola och omsorg mellan 2007 och 2014. Under 2015 och 2016 minskade andelen något. Utvecklingen har inneburit att privata driftsformer har ökat sin andel av sysselsättningen i välfärdssektorn från 12,4 till 13,7 procent.

Om man studerar samtliga län i Sverige och antalet sysselsatta inom privata driftsformer för välfärdssektorn finner man en stor variation. Högst andel privat sysselsatta inom välfärdssektorn har Stockholms län med cirka 40 procent. Lägst är andelen i Kalmar län där knappt 13 procent är sysselsatta i privata driftsformer. På länkarna nedan kan du ta del av mer detaljerade uppgifter för varje län.


Blekinge
Kalmar
Värmland
Dalarna
Kronoberg
Västerbotten
Gotland
Norrbotten
Västernorrland
Gävleborg
Skåne
Västmanland
Halland
Stockholm
Västra Götaland
Jämtland
Södermanland
Örebro
Jönköping
Uppsala
Östergötland

 

Här finns en utförlig förklaring av välfärdssektorns bransch- och sektorsindelning