Sysselsatta inom välfärdssektorn

Vården, skolan och omsorgen sysselsätter runt 1 270 000 personer. Av dessa arbetar 981 000 i offentlig sektor och 285 000 i privat sektor, men det finns stora skillnader mellan Sveriges län. Andelen sysselsatta i privat sektor varierar mellan 12 och 40 procent.

En stor del av välfärdstjänsterna inom vården, skolan och omsorgen tillhandahålls av privata utförare. Detta märks inte minst av att mer än var femte anställd (22,5 procent) inom välfärdssektorn arbetar i privata driftsformer. I menyn ovanför diagrammet kan du välja att studera hur fördelningen mellan privat och offentligt anställda ser ut i enskilda branscher och hur denna fördelning har utvecklats över tid. Där kan man till exempel se att nästan 50 procent av de anställda inom tandvården arbetar privat, medan motsvarande andel för äldreomsorgen är drygt 15 procent.

Det är dock stor spridning mellan Sveriges län. Högst andel privat sysselsatta inom välfärdssektorn har Stockholms län med 40 procent. Lägst är andelen i Kalmar län där 12 procent är sysselsatta i privata driftsformer. På länkarna nedan kan du ta del av mer detaljerade uppgifter för varje län.


Blekinge
Kalmar
Värmland
Dalarna
Kronoberg
Västerbotten
Gotland
Norrbotten
Västernorrland
Gävleborg
Skåne
Västmanland
Halland
Stockholm
Västra Götaland
Jämtland
Södermanland
Örebro
Jönköping
Uppsala
Östergötland

 

Här finns en utförlig förklaring av välfärdssektorns bransch- och sektorsindelning