Så används din skatt – räkna på din lön

Skatten är förmodligen din största utgift, men vet du hur mycket pengar det rör sig om och vart de tar vägen? Skriv in din månadslön nedan och få en ungefärlig bild av vart dina skattepengar tar vägen. Glöm inte att läsa om beräkningen.

Din lönekostnad per år*

315 400 kr

* Lön plus arbetsgivaravgift

Total skatt per år**

164 200 kr

** Inkomstskatt, arbetsgivaravgift och skatt på konsumtion
 • Total skatt164 200 kr
  • Staten46 500 kr
   • Rikets styrelse, finansförvaltning, etc.2 300 kr
   • Aktivitets- och sjukersättning (förtidspension)3 100 kr
   • Sjukpenning och rehabilitering2 200 kr
   • Försäkringskassan500 kr
   • Arbetsskadeersättningar m.m.200 kr
   • Handikappersättningar m.m.300 kr
   • Föräldraförsäkring2 400 kr
   • Barnbidrag1 600 kr
   • Övrigt, familj och barn1 100 kr
   • A-kassa och aktivitetsstöd1 800 kr
   • Lönebidrag och Samhall1 000 kr
   • Arbetsmarknadpolitiska program500 kr
   • Arbetsförmedlingen500 kr
   • Övrigt, arbetsmarknad/arbetsliv200 kr
   • Infrastruktur2 900 kr
   • Assistansersättning, tandvård, övrig hälsovård2 500 kr
   • Försvar2 900 kr
   • Utbildning/forskning (universitet/högskola)3 800 kr
   • Garanti- och efterlevandepension1 700 kr
   • Övrigt, pensionärer600 kr
   • Rättsväsende2 500 kr
   • Avgift till EU2 700 kr
   • Internationellt bistånd2 000 kr
   • Statsskuldsräntor1 300 kr
   • Studiestöd1 200 kr
   • Migration, integration, jämställdhet2 100 kr
   • Kultur, medier, fritid800 kr
   • Övrigt2 000 kr
  • Ålderspensionen41 300 kr
   • Ålderspensionsavgift24 500 kr
   • Allmän pensionsavgift16 800 kr
  • Landstinget27 400 kr
   • Politisk verksamhet200 kr
   • Primärvård4 200 kr
   • Specialiserad vård (ej psykiatrisk)13 100 kr
   • Specialiserad vård (psykiatrisk)2 200 kr
   • Tandvård600 kr
   • Hemsjukvård300 kr
   • Läkemedel öppenvård2 200 kr
   • Övrig hälso- och sjukvård2 100 kr
   • Trafik och infrastruktur2 100 kr
   • Kulturverksamhet400 kr
   • Utbildning och regional utveckling300 kr
  • Kommunen48 500 kr
   • Politisk verksamhet600 kr
   • Affärsverksamhet100 kr
   • Idrotts- och fritidsanläggningar900 kr
   • Fritidsgårdar, fritidsverksamhet500 kr
   • Förskola och skolbarnsomsorg7 400 kr
   • Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)1 300 kr
   • Övrig individ- och familjeomsorg2 500 kr
   • Gator, vägar, parkering och parker1 500 kr
   • Räddningstjänst700 kr
   • Fysisk och teknisk planering, miljö, etc.800 kr
   • Bibliotek400 kr
   • Övrig kulturverksamhet700 kr
   • Särskilt riktade insatser400 kr
   • Grundskola inkl. förskoleklass9 500 kr
   • Gymnasieskola3 600 kr
   • Övrig utbildning1 900 kr
   • Äldre och funktionshindrade15 700 kr
  • Begravningsavgift500 kr