Så används din skatt – räkna på din lön

Skatten är förmodligen din största utgift, men vet du hur mycket pengar det rör sig om och vart de tar vägen? Skriv in din månadslön nedan och få en ungefärlig bild av vart dina skattepengar tar vägen. Glöm inte att läsa om beräkningen.

Din lönekostnad per år*

315 400 kr

* Lön plus arbetsgivaravgift

Total skatt per år**

163 900 kr

** Inkomstskatt, arbetsgivaravgift och skatt på konsumtion
 • Total skatt163 900 kr
  • Staten47 400 kr
   • Rikets styrelse, finansförvaltning, etc.2 300 kr
   • Aktivitets- och sjukersättning (förtidspension)3 000 kr
   • Sjukpenning och rehabilitering2 400 kr
   • Försäkringskassan500 kr
   • Arbetsskadeersättningar m.m.200 kr
   • Handikappersättningar m.m.300 kr
   • Föräldraförsäkring2 400 kr
   • Barnbidrag1 600 kr
   • Övrigt, familj och barn1 200 kr
   • A-kassa och aktivitetsstöd1 700 kr
   • Lönebidrag och Samhall1 000 kr
   • Arbetsmarknadpolitiska program500 kr
   • Arbetsförmedlingen500 kr
   • Övrigt, arbetsmarknad/arbetsliv600 kr
   • Infrastruktur3 000 kr
   • Assistansersättning, tandvård, övrig hälsovård2 500 kr
   • Försvar3 000 kr
   • Utbildning/forskning (universitet/högskola)4 000 kr
   • Garanti- och efterlevandepension1 600 kr
   • Övrigt, pensionärer600 kr
   • Rättsväsende2 600 kr
   • Avgift till EU1 800 kr
   • Internationellt bistånd1 900 kr
   • Statsskuldsräntor100 kr
   • Studiestöd1 200 kr
   • Migration, integration, jämställdhet3 700 kr
   • Kultur, medier, fritid800 kr
   • Övrigt2 400 kr
  • Ålderspensionen41 300 kr
   • Ålderspensionsavgift24 500 kr
   • Allmän pensionsavgift16 800 kr
  • Landstinget26 900 kr
   • Politisk verksamhet100 kr
   • Primärvård4 000 kr
   • Specialiserad vård (ej psykiatrisk)12 900 kr
   • Specialiserad vård (psykiatrisk)2 100 kr
   • Tandvård600 kr
   • Hemsjukvård300 kr
   • Läkemedel öppenvård2 200 kr
   • Övrig hälso- och sjukvård2 000 kr
   • Trafik och infrastruktur2 200 kr
   • Kulturverksamhet300 kr
   • Utbildning och regional utveckling300 kr
  • Kommunen47 800 kr
   • Politisk verksamhet600 kr
   • Affärsverksamhet200 kr
   • Idrotts- och fritidsanläggningar900 kr
   • Fritidsgårdar, fritidsverksamhet500 kr
   • Förskola och skolbarnsomsorg7 400 kr
   • Ekonomiskt bistånd (socialbidrag)1 200 kr
   • Övrig individ- och familjeomsorg2 500 kr
   • Gator, vägar, parkering och parker1 400 kr
   • Räddningstjänst700 kr
   • Fysisk och teknisk planering, miljö, etc.900 kr
   • Bibliotek400 kr
   • Övrig kulturverksamhet600 kr
   • Särskilt riktade insatser400 kr
   • Grundskola inkl. förskoleklass10 000 kr
   • Gymnasieskola3 500 kr
   • Övrig utbildning1 300 kr
   • Äldre och funktionshindrade15 400 kr
  • Begravningsavgift500 kr