Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 449 invånare.

Andelen företagare i Uppvidinge kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 282 688 kronor. Kommunalskatten i Uppvidinge kommun är 33,90 procent 2022.

Uppvidinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 449

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

282 688

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,90

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

13,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

171

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Elitfönster Produktion AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Uppvidinge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 732

Kommunens skatteintäkter

45 744

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 286

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 922

58 058

kr per invånare, 2021

Uppvidinge har landarealen 1 172 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 82:a största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.