Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 9 581 människor (2018). Landarealen är 1 178 kvadratkilometer.

Uppvidinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 581

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

266 943

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,61

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

139

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

INWIDO PRODUKTION AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

UPPVIDINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

40 913

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 258

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

61 775

54 233

kr per invånare, 2018