Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 263 invånare.

Andelen företagare i Uppvidinge kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 306 282 kronor. Kommunalskatten i Uppvidinge kommun är 33,80 procent 2024.

Uppvidinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 263

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

306 282

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,80

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

152

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PROFILGRUPPEN EXTRUSIONS AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Uppvidinge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 745

Kommunens skatteintäkter

47 353

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 298

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 235

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Uppvidinge har landarealen 1 172 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 82:a största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.