Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har 9 498 invånare.

Andelen företagare i Uppvidinge kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 274 698 kronor. Kommunalskatten i Uppvidinge kommun är 34,00 procent 2021.

Uppvidinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 498

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

274 698

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,00

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

171

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Elitfönster Produktion AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Uppvidinge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 732

Kommunens skatteintäkter

43 662

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 162

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 989

56 219

kr per invånare, 2020

Uppvidinge har landarealen 1 172 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 82:a största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.