Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 9 588 människor (2019). Landarealen är 1 178 kvadratkilometer.

Uppvidinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 588

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

269 788

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,00

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

139

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Elitfönster Produktion AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

UPPVIDINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

42 754

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 383

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

62 962

55 798

kr per invånare, 2019