Förvärvsfrekvens, Uppvidinge

Uppvidinge kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 9 581 människor (2018). Landarealen är 1 178 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.