Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 867 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 260 399 kronor. Kommunalskatten i Ljusdals kommun är 33,87 procent 2021.

Ljusdal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 867

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

260 399

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,87

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

255

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

MEKANOTJÄNST I JÄRVSÖ AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ljusdals kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 625

Kommunens skatteintäkter

43 307

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 368

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

66 300

56 219

kr per invånare, 2020

Ljusdal har landarealen 5 256 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tjugonde största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.