Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 804 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 276 899 kronor. Kommunalskatten i Ljusdals kommun är 33,87 procent 2023.

Ljusdal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 804

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

276 899

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,87

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

14,5

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

255

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

DHL Express (Sweden) AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ljusdals kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 725

Kommunens skatteintäkter

45 584

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 825

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 917

58 058

kr per invånare, 2021

Ljusdal har landarealen 5 256 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tjugonde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.