Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 19 033 människor (2018). Landarealen är 5 289 kvadratkilometer.

Ljusdal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 033

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 100

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,87

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

263

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

DHL EXPRESS (SWEDEN) AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LJUSDALS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 925

Kommunens skatteintäkter

42 395

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 092

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 245

54 233

kr per invånare, 2018