Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 804 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 266 674 kronor. Kommunalskatten i Ljusdals kommun är 33,87 procent 2022.

Ljusdal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 804

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

266 674

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,87

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

12,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

255

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

MEKANOTJÄNST I JÄRVSÖ AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ljusdals kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 625

Kommunens skatteintäkter

45 584

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 825

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 917

58 058

kr per invånare, 2021

Ljusdal har landarealen 5 256 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tjugonde största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.