Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 18 949 människor (2019). Landarealen är 5 289 kvadratkilometer.

Ljusdal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 949

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

252 215

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,87

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,7

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

79,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,0

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

263

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

MEKANOTJÄNST I JÄRVSÖ AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

LJUSDALS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

43 411

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 426

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

65 392

55 841

kr per invånare, 2019