Andel högutbildade, Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 19 033 människor (2018). Landarealen är 5 289 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.