Förvärvsfrekvens, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 9 457 människor (2019). Landarealen är 213 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.