Sysselsättningsgrad, Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 625 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,0 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.