Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 9 392 människor (2018). Landarealen är 213 kvadratkilometer.

Älvkarleby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 392

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

267 528

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

170

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVKARLEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

45 523

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 201

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 599

54 233

kr per invånare, 2018