Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 511 invånare.

Kommunen har den tjugonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 276 354 kronor. Kommunalskatten i Älvkarleby kommun är 34,40 procent 2022.

Älvkarleby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 511

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

276 354

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,40

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,8

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

103

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Älvkarleby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 708

Kommunens skatteintäkter

45 922

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 419

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 091

56 219

kr per invånare, 2020

Älvkarleby har landarealen 222 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 51:a minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.