Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 9 457 människor (2019). Landarealen är 213 kvadratkilometer.

Älvkarleby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 457

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 751

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,40

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

170

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVKARLEBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

45 523

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 201

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 599

54 233

kr per invånare, 2018