Älvkarleby

Älvkarleby kommun ligger i Uppsala län och har 9 572 invånare.

Kommunen har den elfte lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 309 733 kronor. Kommunalskatten i Älvkarleby kommun är 34,40 procent 2024.

Älvkarleby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 572

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

309 733

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,40

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

6,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

147

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PULP AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Älvkarleby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 748

Kommunens skatteintäkter

50 205

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 274

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 238

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,2

12,3

Procent, 2021

Älvkarleby har landarealen 222 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 51:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.