Medelålder, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 001 invånare. Värdet för medelålder är det 94:e högsta i landet med 45,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.