Medelålder, Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 60 124 invånare. Värdet för medelålder är det 92:a högsta i landet med 44,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.