Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 029 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 296 658 kronor. Kommunalskatten i Gotlands kommun är 33,60 procent 2024.

Gotland Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

61 029

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

296 658

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,60

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

237

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AB SVENSKA SPEL

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Gotlands kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 060

Kommunens skatteintäkter

47 381

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 533

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 915

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,6

12,3

Procent, 2021

Gotland har landarealen 3 134 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 27:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.