Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har en befolkning på 59 686 människor (2019). Landarealen är 3 151 kvadratkilometer.

Gotland Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

59 686

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

259 498

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,60

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,2

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

81,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

235

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

PayEx Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

GOTLANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 6 975

Kommunens skatteintäkter

43 048

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 784

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 755

55 315

kr per invånare, 2019