Gotland

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 60 124 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 265 809 kronor. Kommunalskatten i Gotlands kommun är 33,60 procent 2021.

Gotland Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

60 124

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

265 809

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,60

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

236

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PayEx Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Gotlands kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 4 877

Kommunens skatteintäkter

42 728

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 287

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 126

56 219

kr per invånare, 2020

Gotland har landarealen 3 134 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 27:e största i landet.