Invånare i länet, Gotlands län

Gotlands län är till landytan det näst minsta länet i Sverige. Länet består av 1 kommun och har en landareal på 3 151 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Visby.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.