Gotlands län

Gotlands län är det till landytan näst minsta länet i landet. Folkmängden är den lägsta i landet med 60 124 invånare (2020). Länet består av endast en kommun. Landarealen är 3 134 kvadratkilometer, vilket motsvarar 0,8 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Visby.

Gotlands län Sverigemedel Utveckling

Invånare i länet

60 124

494 252

Antal, 2020

Lägsta i Sverige

Medelålder

45,2

41,4

År, 2020

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

2,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

265 809

296 484

Kronor, 2019

Lägsta i Sverige

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2022

Nionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

23,1

28,9

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,0

78,3

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Nyföretagande

12,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

6,4

8,3

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

8,5

Procent, 2020

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Största privata arbetsgivare

PayEx Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i länet

Region Gotland

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 465