Läget i ekonomin

Inflationen är mycket hög världen över och centralbankerna har börjat höja räntorna. Samtidigt blir hushållen och företagen alltmer pessimistiska när konjunkturen mattas av. Frågan är om det blir en mjuklandning eller lågkonjunktur? Här får du en snabb överblick över läget i ekonomin.

 

Stigande inflation i världen

Stigande energipriser och flaskhalsar inom värdekedjor har nu i flera länder fått kraftigt genomslag på inflationen och nivåerna är nu högre än vad de varit på länge. 15/11 2022

Läs mer om inflationen i världen här!

 

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet ökade med 5,0 procent i september 2022 jämfört med samma månad föregående år. 9/11 2022

Läs mer om näringslivets produktion här!

Industriproduktionen i EU minskade kraftigt när coronapandemin bröt ut. Sedan dess har det skett en tydlig återhämtning. 16/11 2022

Läs mer om industriproduktionen här!

Hushållens konsumtion ökade med 1,5 procent i september 2022 jämfört med samma månad föregående år. 9/11 2022

Läs mer om konsumtionen här!

Konjunkturen

I oktober föll Konjunkturinstitutets Barometerindikator till 84,6. Nivån visar på ett stämningsläge som är mycket lägre än normalt där hushållens förtroende är mycket svagt. 27/10 2022

Läs mer om Barometerindikatorn här!

De flesta prognosmakare ser framför sig en tillväxt på cirka 2,8 procent i år och en inbromsning till cirka -0,8 procent nästa år. 24/11 2022

Läs mer om prognoser här!

Som en konsekvens av coronakrisen föll inköpschefsindex, PMI, på bred front i världen under våren 2020. Efter det återhämtade sig PMI, både i Sverige och omvärlden. Under 2022 har index fallit tillbaka igen och tyder nu på en svag tillväxt2/11 2022

Läs mer om PMI här!


Arbetsmarknaden

Under oktober uppgick arbetslösheten till 7,1 procent. Den trendmässiga arbetslösheten ligger på 7,3 procent. Ytterligare mått på arbetslösheten går att finna via antalet inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Under oktober uppgick andelen arbetslösa arbetslösa enligt detta mått till 6,6 procent. 22/11 2022

Läs mer om arbetslösheten här!

De senaste månaderna har anställningsplanerna fallit tillbaka i takt med att konjunkturutsikterna försämrats. 28/10 2022

Läs mer om anställningsplaner här!