Läget i ekonomin

Inflationen har börjat falla i vissa länder från höga nivåer samtidigt som konjunkturen mattas av. Centralbankernas räntehöjningar har alltså börjat få effekt. Frågan är om det blir en mjuklandning eller lågkonjunktur. Här får du en snabb överblick över läget i ekonomin.

Stigande inflation i världen

Inflationen har varit hög i flera länder de senaste månaderna, men börjat gå ner på vissa håll. 15/3 2023

Läs mer om inflationen i världen här!

 

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet ökade med 2,3 procent i januari 2023 jämfört med samma månad föregående år. 9/3 2023

Läs mer om näringslivets produktion här!

Industriproduktionen i EU minskade kraftigt när coronapandemin bröt ut. Sedan dess har det skett en tydlig återhämtning. 15/03 2023

Läs mer om industriproduktionen här!

Hushållens konsumtion ökade i januari jämfört med samma månad föregående år. 9/3 2023

Läs mer om konsumtionen här!

Konjunkturen

I februari ökade Konjunkturinstitutets Barometerindikator till 85,7. Nivån visar på ett stämningsläge som är mycket lägre än normalt där hushållens förtroende är mycket svagt. 22/2 2023

Läs mer om Barometerindikatorn här!

De flesta prognosmakare ser framför sig en negativ tillväxt kring cirka - 1,3 procent i år, och en tillväxt på omkring 1,1 procent under 20248/3 2023

Läs mer om prognoser här!

Som en konsekvens av coronakrisen föll inköpschefsindex, PMI, på bred front i världen under våren 2020. Efter det återhämtade sig PMI, både i Sverige och omvärlden. Under de första månaderna av 2023 har index stabiliserat sig eller ökat något. 1/3 2023

Läs mer om PMI här!


Arbetsmarknaden

Under februari uppgick arbetslösheten till 6,5 procent enligt Arbetsförmedlingens statistik.  14/3 2023

Läs mer om arbetslösheten här!

De senaste månaderna har anställningsplanerna fallit tillbaka i takt med att konjunkturutsikterna försämrats. 24/2 2023

Läs mer om anställningsplaner här!