Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 3 747 människor (2019). Landarealen är 679 kvadratkilometer.

Ydre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 747

35 612

Antal, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

46,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

264 836

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,10

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

12,4

6,1

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

25

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

YDRE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

42 953

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 610

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 160

55 798

kr per invånare, 2019