Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 695 invånare.

Ydre kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjätte högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 32:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 281 212 kronor. Kommunalskatten i Ydre kommun är 34,10 procent 2022.

Ydre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 695

36 043

Antal, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Medelålder

47,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

281 212

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,10

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

12,6

6,2

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

13,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

32

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Ydre kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 278

Kommunens skatteintäkter

47 725

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 771

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 988

58 058

kr per invånare, 2021

Ydre har landarealen 675 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.