Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har 3 683 invånare.

Ydre kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den åttonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 21:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 288 992 kronor. Kommunalskatten i Ydre kommun är 34,10 procent 2023.

Ydre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 683

36 281

Antal, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

48,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

288 992

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,10

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

16,6

9,2

Procent, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

9,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

21

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

CAMFIL SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Ydre kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

51 540

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 641

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 847

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,4

12,3

Procent, 2021

Ydre har landarealen 675 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.