Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 3 743 människor (2018). Landarealen är 679 kvadratkilometer.

Ydre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 743

35 277

Antal, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

46,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

256 152

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,65

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

12,4

6,3

Procent, 2017

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

24

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

YDRE SKÅP AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

YDRE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

41 718

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 145

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 287

54 233

kr per invånare, 2018