Ydre

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 3 733 människor (2017). Landarealen är 679 kvadratkilometer.

Ydre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 733

34 897

Antal, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Medelålder

46,1

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

256 152

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,65

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

16,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

12,4

6,3

Procent, 2017

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

11,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

24

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

YDRE SKÅP AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

YDRE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

41 526

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 902

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 389

52 057

kr per invånare, 2017