Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 9 136 människor (2018). Landarealen är 372 kvadratkilometer.

Vingåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 136

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

245 669

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,50

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

141

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOITH PAPER FABRICS HÖGSJÖ AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VINGÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

42 054

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 182

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

66 988

54 234

kr per invånare, 2018