Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 9 180 människor (2017). Landarealen är 372 kvadratkilometer.

Vingåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 180

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

245 669

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,50

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

141

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOITH PAPER FABRICS HÖGSJÖ AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VINGÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

41 337

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 792

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

60 447

52 057

kr per invånare, 2017