Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har en befolkning på 9 111 människor (2019). Landarealen är 372 kvadratkilometer.

Vingåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 111

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

253 031

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

19,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

239

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Voith Paper Fabrics Högsjö AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

VINGÅKERS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

42 008

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 182

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

66 984

54 233

kr per invånare, 2018