Vingåker

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och har 8 981 invånare.

Andelen företagare i Vingåkers kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 273 848 kronor. Kommunalskatten i Vingåkers kommun är 33,50 procent 2023.

Vingåker Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 981

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

273 848

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,50

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

13,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,3

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

116

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Voith Paper Fabrics Högsjö AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Vingåkers kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 775

Kommunens skatteintäkter

44 818

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 474

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 848

58 058

kr per invånare, 2021

Vingåker har landarealen 370 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 80:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.