Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 672 invånare.

Andelen företagare i Vimmerby kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 283 423 kronor. Kommunalskatten i Vimmerby kommun är 34,22 procent 2021.

Vimmerby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 672

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

283 423

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,22

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

220

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Vimmerby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 406

Kommunens skatteintäkter

45 968

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 564

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 361

56 219

kr per invånare, 2020

Vimmerby har landarealen 1 140 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 88:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.