Vimmerby

Vimmerby kommun ligger i Kalmar län och har 15 461 invånare.

Andelen företagare i Vimmerby kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 312 652 kronor. Kommunalskatten i Vimmerby kommun är 34,22 procent 2024.

Vimmerby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 461

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

312 652

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,22

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

236

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

METALLFABRIKEN LJUNGHÄLL AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Vimmerby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 500

Kommunens skatteintäkter

50 527

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 879

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 294

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,7

12,3

Procent, 2021

Vimmerby har landarealen 1 140 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 88:e största i landet.