Vilhelmina

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och har 6 393 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 262 453 kronor, vilket var den tolfte lägsta i landet. Kommunalskatten i Vilhelmina kommun är 34,75 procent 2023.

Vilhelmina Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 393

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−4,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

262 453

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,75

32,24

Procent, 2023

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

248

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

GRANEN LIVS I VILHELMINA AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Vilhelmina kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

49 801

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

37 709

9 775

kr per invånare, 2022

Tredje högsta i Sverige

Kommunens kostnader

89 868

60 935

kr per invånare, 2022

Högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

14,0

12,3

Procent, 2021

Vilhelmina har landarealen 8 047 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjunde största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.