Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har 27 498 invånare.

Andelen företagare i Vetlanda kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 315 683 kronor. Kommunalskatten i Vetlanda kommun är 33,77 procent 2024.

Vetlanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 498

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

315 683

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,77

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

111

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Hydro Extrusion Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Vetlanda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 384

Kommunens skatteintäkter

49 255

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 027

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 390

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Vetlanda har landarealen 1 500 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 61:a största i landet.