Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har 27 502 invånare.

Andelen företagare i Vetlanda kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 286 581 kronor. Kommunalskatten i Vetlanda kommun är 33,77 procent 2021.

Vetlanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 502

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

286 581

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,77

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

116

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Hydro Extrusion Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Vetlanda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 285

Kommunens skatteintäkter

45 603

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 258

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 961

56 219

kr per invånare, 2020

Vetlanda har landarealen 1 500 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 61:a största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.