Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 27 415 människor (2017). Landarealen är 1 510 kvadratkilometer.

Vetlanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 415

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

274 485

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,77

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

79

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HYDRO EXTRUSION SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

VETLANDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

42 459

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 814

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 734

52 057

kr per invånare, 2017