Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 27 504 människor (2018). Landarealen är 1 510 kvadratkilometer.

Vetlanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 504

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

282 190

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,77

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

113

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Hydro Extrusion Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

VETLANDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

43 357

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 267

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 788

54 233

kr per invånare, 2018