Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har en befolkning på 27 504 människor (2018). Landarealen är 1 510 kvadratkilometer.

Vetlanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 504

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

274 485

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,77

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

79

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HYDRO EXTRUSION SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

VETLANDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 875

Kommunens skatteintäkter

43 357

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 267

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 788

54 233

kr per invånare, 2018