Vetlanda

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och har 27 673 invånare.

Andelen företagare i Vetlanda kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 301 905 kronor. Kommunalskatten i Vetlanda kommun är 33,77 procent 2023.

Vetlanda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 673

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

301 905

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,77

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

111

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Hydro Extrusion Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Vetlanda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 325

Kommunens skatteintäkter

49 255

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 027

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 655

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Vetlanda har landarealen 1 500 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 61:a största i landet.