Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 37 738 invånare.

Vellinge kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den nittonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det tionde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 399 666 kronor, vilket var den åttonde högsta i landet. Kommunalskatten i Vellinge kommun är 29,68 procent 2024.

Vellinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

37 738

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

399 666

329 268

Kronor, 2022

Åttonde högsta i Sverige

Skattesats

29,68

32,37

Procent, 2024

Näst lägsta i Sverige

Andel högutbildade

38,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

15,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

15,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,0

3,9

Procent, 2023

Femte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,1

11,7

Procent, 2023

Näst lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

10

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Forenede Care AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Vellinge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 169

Kommunens skatteintäkter

56 734

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−265

9 775

kr per invånare, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

56 982

65 432

kr per invånare, 2023

Nionde lägsta i Sverige

Företagens lönsamhet

11,3

12,3

Procent, 2021

Vellinge har landarealen 143 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 26:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.