Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 36 499 människor (2018). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Vellinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 499

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

322 906

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

29,68

32,19

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

34,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,5

4,7

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,4

13,3

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

2

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FÖRENADE CARE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

VELLINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

47 960

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-1 545

9 366

kr per invånare, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

46 305

54 233

kr per invånare, 2018

Femte lägsta i Sverige