Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har 36 915 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det trettonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 346 288 kronor, vilket var den artonde högsta i landet. Kommunalskatten i Vellinge kommun är 29,68 procent 2021.

Vellinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

36 915

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

346 288

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

29,68

32,27

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

36,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

17,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,0

4,2

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,3

13,4

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

13

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

FÖRENADE CARE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Vellinge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 093

Kommunens skatteintäkter

50 253

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

1 365

9 773

kr per invånare, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

48 224

56 219

kr per invånare, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Vellinge har landarealen 143 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 26:e minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.