Vellinge

Vellinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 35 790 människor (2017). Landarealen är 143 kvadratkilometer.

Vellinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

35 790

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

322 906

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

29,68

32,19

Procent, 2019

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

33,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,7

5,0

Procent, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,3

13,3

Procent, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

2

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FÖRENADE CARE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

VELLINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

47 844

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-2 176

9 067

kr per invånare, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

44 945

52 057

kr per invånare, 2017

Sjätte lägsta i Sverige